Privacy Statement VaporLinQ

Inleiding

VaporLinQ neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken en met wel doel we dat doen. Daarnaast kun je dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vaporlinq.com

Wie is VaporLinQ?

VaporLinQ is een besloten vennootschap. VaporLinQ is kantoorhoudende te (2931 AW) Krimpen aan de Lek aan de Rijsdijk 55, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63948710.

VaporLinQ is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door VaporLinQ de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt VaporLinQ jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor VaporLinQ persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens VaporLinQ voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door VaporLinQ worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Openstaand saldo
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, 
E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, 
E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, 
E-mailadres, Telefoonnummer, Accountnummer, Bestellingnummer, KvK nummer, BTW nummer, Klantnummer.
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringsadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
   
Doeleinde: Chatfunctie
Gegevens: Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw gegevens?

VaporLinQ heeft gegevens over jou in bezit omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij VaporLinQ over je zijn vastgesteld kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen
Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen kun je een verzoek hiertoe doen bij VaporLinQ. Je kunt verzoeken dat VaporLinQ je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om VaporLinQ te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Rechten van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van VaporLinQ of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van VaporLinQ te verkrijgen. VaporLinQ zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die op een eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensbewerking jouw toestemming is heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat VaporLinQ je daardoor bepaalde diensten net meer kan leveren.

Reactie door VaporLinQ
Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vaporlinq.com. VaporLinQ zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan een (1) maand nadat VaporLinQ een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien VaporLinQ je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
• Verwerkers

Het kan zijn dat VaporLinQ verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij bijvoorbeeld op grond van wettelijke verplichting

Wat zijn cookies en hoe gebruik VaporLinQ ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van VaporLinQ worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van VaporLinQ worden geplaatst kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop VaporLinQ je gegevens gebruikt dan kun je een e-mail sturen naar info@vaporlinq.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop VaporLinQ jouw gegevens verwerkt kun je een e-mail sturen naar info@vaporlinq.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Facebook Youtube Instagram

Om onze webshop te bezoeken moet u tenminste 18 jaar zijn.

NIX 18

Verifieer uw leeftijd om verder te gaan.

Ik ben minstens 18 jaarIk ben jonger dan 18 jaar

DEVERLOPER TOOLBAR

Cache: Enabled (Disable / Refresh)
+ Flush Magento Cache
+ Flush Cache Storage
+ Flush Catalog Images Cache
+ Flush JavaScript/CSS Cache
Profiler: Disabled (Enable)
Template Path Hints
+ Frontend: Disabled (Enable)
+ Backend: Disabled (Enable)
Logs: Disabled (Enable)
Allow Symlinks: Disabled (Enable)
Translate Inline
+ Frontend: Disabled (Enable)
Merge JavaScript Files Enabled (Disable)
Merge CSS Files: Enabled (Disable)
URL Rewrite: Enabled (Disable)
Add Store Code to Urls: Disabled (Enable)
Store Offline: Disabled (Enable)
Powered by Mage-World.com